آرشیو برچسب های: Misconduct with introverted children

رفتارهای غلط با بچه‌های درونگرا

مهناز دریایی – ما در مقاله “ویژگی های کودکان درونگرا” به طور کامل به بررسی ویژگی های تیپ شخصیتی کودکان درونگرا پرداختیم و اشاره کردیم که کودکان درونگرا بر خلاف کودکان برونگرا، کمتر صحبت می‌کنند و اصولاً بروز ذهنیت‌ها و داشته‌های ذهنی خود را خیلی جذاب و مهم تلقی نمی‌نمایند. حتی به این نکته نیز […]